Personvernerklæring for Medtek AS

Behandlingsansvarlig

Daglig Leder er på vegne av Medtek AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

 

Personopplysninger som lagres

Vi mottar ordrer fra våre kunders datasystemer. Vi har ikke en egen kundedatabase.

Vi arkiverer ordrer fra St. Olavs H. og AGA Linde med følgende personopplysninger;

Navn, adresse, telefonnummer, Levert dato og produkt levert.

 

Formål med behandlingen

Vi leverer varer som kunde/bruker har bestilt igjennom St. Olavs H og AGA Linde logistikk system., til kunde/brukers adresse. Ordrene inneholder de opplysninger vi må ha for å kunne utføre leveransen.

Grunnlaget for behandlingen

Vi mottar ordrer på grunnlag av avtalte leveranser mellom bruker og Helse Midt-Norge. Og vi transporterer disse fra vårt lager og ut til bruker/kunde.

  

Innhenting av personopplysninger

Alle personopplysninger lagres i Helse Midt-Norge og AGA Lindes Logistikk systemer. Vi har tilgang til å oppdatere kundes adresse og telefon nr.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

 

Sletting av personopplysninger

Alle originale ordrer sendes løpende pr. post til AGA Linde.

Kopi av ordrer arkiveres på papir hos oss iht. våre kunders krav om lagring.

Alle andre kopier med personopplysninger makuleres løpende.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Ikke aktuelt for vår virksomhet

 

Informasjonssikkerhet

Vi benytter Helse Midt-Norge og AGA Lindes logistikk systemer. Vi har personlige tilganger i Helse Midt-Norges system. Vi har felles pålogging i AGA Lindes system.

Kontaktinformasjon

Bruker må kontakte Helse Midt-Norge eller AGA Linde hvis opplysninger ønskes slettes. Vi kan formidle kontakt ved henvendelser til oss på e.post: medtek@med-tek.org eller mobil: 91839888

©2019 by MedTek