Salg

Det meste av Oksygenrelatert brukerutstyr:

 • Konsentratorer, stasjonær og bærbar

 • O2-Regulatorer

 • Masker, slanger og annet tilbehør

Desinfeksjonsrobot

 • Nocospray Desinfeksjonsrobot

 • Nocolyse One Shot

Autoklaver

 • Domina Autoklaver

 • Annet tilbehør til autoklaver

Det meste av behandlings utstyr:

 • Forstøvere

 • CPAP

 • Smertepumper

 • Ernæringspumper

 • Sug

 • Utstyr og forbruksmateriell.

©2019 by MedTek