Service

Din totalleverandør av medisinteknisk utstyr og hjelpemidler

Medtek har lang erfaring med service og reparasjon av medisinteknisk utstyr. Våre kunder er i hovedsak; Helseforetak, DMS, kommuner og private institusjoner.

Vi utfører også service på en rekke hjelpemidler og annet teknisk utstyr eksempelvis:

 • Personløftere.
 • Stolvekter og andre vekter som brukes på institusjoner.
 • Spesial stoler eks. fotpleiestoler.
 • Steriliserings maskiner eks. Domina Autoklavere.
Inngår dere en avtale om Service og innkjøp med oss så sikrer vi:
 • At alt utstyr som dere benytter er i forskriftsmessig stand.
 • Gir dere en oversikt over utstyr og servicehistorikk.
 • Utfører service på utstyret etter avtale med dere.
 • Akutte reparasjoner utenom service.
 • Ved behov kan vi også gi opplæring i bruk av utstyr.
 • Gir dere gratis rådgivning.
 • Gunstige priser på nytt utstyr.
 • Mulighet for å låne utstyr ved service.
 • Leverer og henter utstyret med egne biler i store deler av Trøndelag.

Ta kontakt for et tilbud på en Serviceavtale!

Lovpålagt kontroll av Elektromedisinsk utstyr

MedTek utfører kontroll av elektromedisinsk utstyr (EMU). Vi kontrollerer at alle utstyrsenheter som er klassifisert som EMU, tilfredsstiller kontrollkravene til DSB.

DSB fører tilsyn med etterlevelsen av forskriftene.

Alle offentlige og private virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr, tilbehør og systemløsninger, er pålagte å utføre kontroller for å sikre at elektromedisinsk utstyr til enhver tid tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav. Dette sikres ved at det vedlikeholdes og at det brukes forsvarlig og i samsvar med sitt formål.

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr.pdf

Eksempel på utstyr vi foretar service/reparasjon på:

Oksygen Konsentratorer
 • Invacare Perfect O2
 • Platinum 9
 • EverFloQ
 • Devilbis
 • Inogen G3
 • Homefill system
 • O2-flasker
Oksygen regulatorer
 • EasyPulse5
 • Oksygen regulator 0-25 liter
Forstøvere
 • Innospire DeLuxe
 • NebulAir
 • Omron
Smertepumper
 • Niki
Ernæringspumper
 • Ambix Axtiv
 • Flocare Infinity
 • Alaris GW
Sug
 • LSU
 • LSU Unit 4
 • Aspira Go
 • Medela Vario/Clario
Annet utstyr
 • Otoskop
 • OtoskopBlodtrykksapparat
 • Febermålere
 • Pulse Oximeter
 • Blærescanner
 • Desinfeksjons robot
Personvern